Pro dopravce

Pojištění finanční způsobilosti silničního dopravce

Pojištění pro splnění požadavků nařízených směrnicí Evropského parlament a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21.října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě, resp. dodržení ustanovení § 8 odstavec 1 č. 111/1994 Sb. v platném znění, (zákon o silniční dopravě), podle kterého  je každý, kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, povinen prokázat finanční způsobilost.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Pojištění pro případ vzniku odpovědnosti silničního dopravce za škodu, která vznikla na dopravované zásilce a dopravce za takto vzniklou škodu odpovídá odesilateli (příjemci), na základě smlouvy o přepravě.

Územní rozsah

  • Vnitrostátní
  • Mezinárodní
Limit pojištění:     dle potřeb klienta

Flotilové pojištění

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla pro 5 a více vozových jednotek v jedné rámcové smlouvě pro firmy, podnikatele i fyzické osoby.

  • povinné ručení, havarijní pojištění a další doplňková připojištění
  • vhodné pro společnosti s větším počtem vozidel
  • individuální podmínky pojištění pro každé vozidlo
  • jednoduchá a přehledná správa pojištění

Chci pojistění pro dopravceComments are closed.