Pro cizince

Poskytujeme zdravotní pojištění cizinců od Pojišťovny VZP a.s.

Pojištění splňuje požadavky zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na zvolený typ pojištění.

 Typy pojištění:

 KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

 • obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče avšak se sjednanými výlukami z pojištění a se sjednanými limity pojistného plnění; pojištění tedy nezajišťuje úhradu v rozsahu ani ve výši, v jaké by byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a není proto totožné s pojištěním pro případ nemoci podle §62 odst.(3) zákona
 • repatriace nemocného pojištěného
 • převoz tělesných ostatků
 • poporodní péče o novorozence, jeli sjednáno
 • neodkladné ošetření zubů
 • léky a zdravotnické prostředky předepsané ambulantně

 

PREMIUM ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

Stejné pojistné plnění jako u Komplexního zdravotního pojištění cizinců a nad rámec rozsahu tohoto pojistného plnění poskytuje pojistitel úhradu nákladů pojištěného vynaložených za dále vyjmenovanou nadstandardní zdravotní péči nebo služby, a to do výše limitu pro Nadstandard, který je uveden v pojistné smlouvě:

 • očkování (očkovací látka včetně její aplikace), které není hrazeno standardně z tohoto pojištění (např. proti klíšťové encefalitidě)
 • volně prodejné léky a zdravotnické prostředky zakoupené v lékárnách (bez receptu) a prodejnách zdravotnických potřeb
 • hormonální antikoncepce
 • sluchadla , brýle a kontaktní čočky
 • vozíky (i s elektrickým pohonem)
 • úhrada nákladů za dopravu pojištěného do zdravotnického zařízení z důvodu ošetření nebo hospitalizace; podmínkou úhrady nákladů je, kromě předložení dokladu o vlastních nákladech na dopravu, i předložení lékařské zprávy potvrzující vznik pojistné události

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

 • nutná a neodkladná zdravotní péče zahrnující:
 • nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu
 • nezbytné ošetření
 • nezbytnou hospitalizaci nemocného ve vícelůžkovém pokoji s obvyklým vybavením
 • nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných výloh
 • ze zdravotního hlediska nutnou přepravu z místa vzniku pojistné události do nejbližšího zařízení první lékařské pomoci nebo nemocnice a zpět
 • repatriace nemocného pojištěného
 • převoz tělesných ostatků
 • neodkladné ošetření zubů
 • léky a zdravotnické prostředky předepsané ambulantně

Chci pojistěníComments are closed.