Vozidla

Pojištění  odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné pojištění)

Dle §3 bod 2) zákona č. 168/1999 je vlastník tuzemského vozidla povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti. Pokud je tuzemské vozidlo provozováno bez pojištění, je vlastník povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno bez tohoto pojištění.

Havarijní pojištění

 • Chrání vaše vozidlo
 • Může být sjednáno jako součást povinného pojištění, nebo samostatně
 • ALL – RISK
 • Havárie
 • Živelné události
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Volba rizika dle potřeb klienta
 •  Různá volba spoluúčasti
 • Asistenční služba

Doplňkové pojištění

 • Pouze jako součást povinného nebo havarijního pojištění
 • Volitelná výše limitů
 • Výběr z mnoha rizik
  • Pojištění skel
  • Pojištění MINIHAV
  • Pojištění odcizení celého vozidla
  • Pojištění přírodních rizik
  • Pojištění asistence
  • Úrazové pojištění osob ve vozidle
  • Pojištění SERVIS PRO
  • Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
  • Pojištění zavazadel ve vozidle
  • Pojištění GAP
  • Pojištění vozidla jako pracovního stroje

Další informace pro dopravce

Chci pojistit vozidloComments are closed.