Pro domácí mazlíčky

Pojištění nákladů na veterinární léčbu

Předmětem pojištění nákladů na veterinární léčbu jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady vzniklé v příčinné souvislosti:

  • s akutním onemocněním;
  • s prvotním propuknutím onemocnění, které je následně diagnostikováno jako onemocnění chronické, za předpokladu, že se předtím u zvířete neprojevilo
  • úrazem chovaného zvířete

Pojištěny jsou náklady na:

  • veterinární výkony
  • použitý materiál
  • nutnou hospitalizaci
  • předepsanou medikaci

Chci pojistit mazlíčka



Comments are closed.