Pro podnikatele

Profesní odpovědnost

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

 • pojištění, které se vztahuje na profesní činnost uzavřenou ve smlouvě
 • zahrnuje odpovědnost za škodu na věci, škodu na zdraví a finanční škody
 • nejen pro profese, které mají dle zákona povinnost sjednat toto pojištění
 • Zmírní dopad vzniklých škod
 • Pojištění na míru, dle potřeb klienta
 • Majetkové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti za škodu
 • Široký výběr pojistných rizik:

Majetkové pojištění

 Pojištění odpovědnosti za škodu

 • Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní události
 • Pojištění odcizení věci a vandalismu
 • Pojištění úniku kapaliny z technologických zařízení
 • Pojištění strojů a elektrotechniky
 • Pojištění skel
 • Pojištění přerušení provozu (živelní událostí)
 • Pojištění nákladu a zásilky
 • Pojištění obsahu chladícího zařízení
 • Pojištění ZSU (zvláštní smluvní ujednání)
 • Nepřímý úder blesku
 • Zpětné vystoupení vody z kanalizačního potrubí
 • Atmosférické srážky
 • Škody způsobené sprejery
 • Snížené požadavky na zabezpečení proti odcizení
 • Rozšířený územní rozsah pro mobilní stroje a elektrotechniku
 • Automatické krytí nového majetku, tolerance podpojištění do 15%
 • Pojištění na novou cenu do 70% opotřebení
 • Pojištění odpovědnosti za škodu, je-li tak ujednáno i odpovědnost za způsobenou vadným výrobkem
 • Věci převzaté a užívané
 • Regresní nároky orgánu nemocenského pojištění
 • Stavebně montážní rizika
 • Salmonela
 • Čistá finanční škoda
 • Nemajetková újma (ochrana osobnosti)
 • Křížová odpovědnost

 

Další informace pro dopravce

Chci pojistění pro mé podnikáníComments are closed.